Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 12. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu.

Proračun_za_2015._godinu.pdf

Proracun_za_2015._godinu.pdf

Plan_razvojnih_programa_za_2015._godinu.pdf

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 15. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu nakon 1. izmjena i dopuna.

Proračun_za_2015._godinu-1._REBALANS.pdf

Proracun_za_2015._godinu-1._REBALANS.pdf

Plan_razvojnih_programa_za_2015._godinu-1._REBALANS.pdf

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu nakon 2. izmjena i dopuna.

Proračun_za_2015._godinu-2._REBALANS.pdf

Proracun_za_2015._godinu-2._REBALANS.pdf

Plan_razvojnih_programa_za_2015._godinu-2._REBALANS.pdf

Odluka_Općinskog_načelnika_o_preraspodjeli_sredstava_u_Proračunu_Općine_Ribnik_za_2015._godinu.pdf


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument
KARTA OPĆINE RIBNIK