Općina Ribnik je tijekom 2014. godine u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, provela projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, u ukupnom iznosu od 473.053,26 kuna.

Projektom su provedene aktivnosti na ostvarenju slijedećih rezultata:
- na 892,80 m makadamskih cesta izvedeni su zemljani radovi, učvršćen je kameni tampon koji je presvučen novim asfaltnim slojem te su izgrađene bankine.
- 1.034,83 m dotrajalog asfalta presvučeno je novim asfaltnim slojem te su izgrađene bankine.

Cilj ovog projekta je boljom cestovnom povezanošću poticati ravnomjerni razvoj općine Ribnik i omogućiti kvalitetniji život, dostupnost ulaganja i gospodarski razvoj. Projekt je dostupan svim sudionicima i socijalno osjetljivim skupinama jer omogućuje dostupnost javnih servisa i radnih mjesta. Modernizacijom prometnica bitno će se smanjiti troškovi održavanja istih. Povećati će se sigurnost i smanjiti štete na vozilima, a indirektna korist biti će uvećano ulaganje u prostor.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 260.000,00 kuna.