Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Karlovačka županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2020./2021., a koji je objavljen na web stranici Karlovačke županije dana 15. listopada 2020.

Link: https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji

Rok za predaju zahtjeva je 29. listopad 2020.

Karlovačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija učenicima u školskoj godini 2020./2021., a koji je objavljen je na web stranici Karlovačke županije dana 14. rujna 2020.

Link: https://www.kazup.hr/natjecaji/prosvjeta-kultura-sport/1002347-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-skolsku-godinu-2020-2021.html

Rok za predaju zahtjeva je 28. rujna 2020.

Karlovačka županija objavila je Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u sektoru poljoprivrede i lovstva za 2020. na području Karlovačke županije.

Javni poziv za deminimis potpore u poljoprivredi otvoren je od  07.09. - 01.12.2020. godine, a Javni poziv za potpore lovoovlaštenicima na području Županije otvoren je od 25.08.-1.10.2020. godine

U nastavku Vam dostavljamo link za navedene Javne pozive:

https://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda/1002318-javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-karlovackoj-zupaniji-za-2020-godinu.html

 

https://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda/1002290-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-poticanje-razvoja-lovstva-u-karlovackoj-zupaniji-za-2020-godinu.html

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da su u tijeku upisi u programe Dječjeg vrtića Čarolija Žakanje za novu pedagošku 2020./2021. godinu.

Prijave za upis djece tijekom epidemije COVID-19 provode se:

- putem elektronske pošte na e-mail adresu : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

- poštom na adresu: Dječji vrtić Čarolija, Žakanje 59D, 47276 Žakanje

 

Primitak zahtjeva biti će potvrđen povratnim mailom.

Obrazac zahtjeva i prijave moguće je preuzeti na službenim stranicama Općina Žakanje, Ribnik i Kamanje.

Ostale obavijesti roditelji može dobiti slanjem upita na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski na kontakt telefon: 099/400-2885.

 

 1. VRSTE PROGRAMA

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

 1. redoviti cjelodnevni 10-satni program u jednoj dobno mješovitoj jasličkoj skupini (za djecu koja će do kraja tekuće godine navršiti 1. do 3. godine života)
 2. redoviti cjelodnevni 10-satni program u jednoj dobno mješovitoj vrtićkoj skupini (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu)
 3. program predškole ( za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja ne polaze redoviti program vrtića– rođenu od 1.04.2014. do 31.03.2015.godine).

 

 1. UVJETI UPISA

Dokumentacija za upis:

 

 Za redoviti cjelodnevni 10-satni program 

 1. A)   Za dosadašnje korisnike usluga:
 2. Ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga;
 3. Dokaz o promjeni osobnog statusa i činjenica kojima je ostvarena prednost pri upisu (bračni status, promjena prebivališta, zaposlenja i ostalo);
 4. Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upise).

 

 1. B)   Za novoprijavljene:

Osnovno:

 1. Ispunjen obrazac Prijave za upis;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta ( bez obzira na datum izdavanja isprave),
 3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ako ju ono posjeduje, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu

 

Dodatno za redoviti cjelodnevni 10-satni program:

 1. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 • Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upise),
 • Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju),
 • Preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata,
 • Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta ( Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja),
 • Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu ( postojeće Rješenje i potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje),
 • Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik pomoći za uzdržavanje,
 • Dokaz o samohranosti roditelja:

                             - Smrtni list za preminulog roditelja, ili

                             - Potvrda o nestanku drugog roditelja, ili

                             - Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kad je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kad mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kad je na dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom izdržavanju kazne),

 • Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji: - Pravomoćna Presuda o razvodu braka , ili

                                                           - Izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku, ili  

                                                           - Izjava roditelja o samostalnoj skrbi djeteta nakon    prestanka izvanbračne zajednice,

 • Dokaz o udomiteljskoj obitelji - preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
 • Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika rodnog lista za svako dijete

 

 

Za program predškole

 1. A)   Za dosadašnje korisnike usluga:
 2. ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga,
 3. dokaz o promjeni osobnog statusa (bračni status, promjena prebivališta),

 

 1. B)   Za novoprijavljene:

Osnovno:

 1. Ispunjen obrazac Prijave za upisu program predškole,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta ( bez obzira na datum izdavanja isprave),
 3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ako ju ono posjeduje, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu
 4. Za Djecu iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika rodnog lista za svako dijete

 

N a p o m e n a :

Roditelji djece koja već pohađaju neki od programa vrtića podnose Zahtjev za nastavak korištenja usluga s popratnom dokumentacijom navedenom u Odluci o upisu. Roditelji koji su tijekom 2019./2020. godine predali Prijavu za upis i njihovo dijete se nalazi na listi čekanja ne trebaju ponovno predavati prijave već također ispunjeni Zahtjev za nastavak korištenja usluga u vremenu dok traju upisi ( do 18. svibnja 2020. godine) u svrhu potvrde da ne odustaju od predanih prijava.                                       

Priopćenje i obavijest vezana uz izdavanje propusnica 

Stožer Civilne zaštite Grada Ozlja u proširenom sastavu sa načelnicima Ribnika, Kamanja i Žakanja zaključio je da  se prostor  Grada Ozlja i općina Ribnik, Kamanje i Žakanje treba tretirati kao jedinstveno prebivalište, jer predstavlja funkcionalnu cjelinu u smislu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.  Slijedom navedenog, za građane sa prebivalištem odnosno boravištem na tom području, trebalo bi se omogućiti kretanje unutar tog prostora bez propusnice. Iako taj zaključak nije usklađen sa Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta od 23. 3. 2020., on predstavlja intenciju koja se želi postići  tom odlukom kao i drugim odlukama kojima se želi omogućiti normalan život i spriječiti širenje epidemije strogim poštivanjem naputaka Zavoda za javno zdravstvo o postupanju u krizi uzrokovanoj korona virusom kao i potrebe da se putuje izvan prebivališta (boravišta)  samo radi vitalnih razloga.

Stožer  smatra da treba omogućiti kretanje unutar tog prostora bez propusnica, jer se radi o stvarno životnim potrebama kao što je posjeta doktoru, snabdijevanje lijekovima, benzinom, plinom i sl.  Ako bi trebali izdavati propusnice u tim slučajevima, ljudi će dolaziti u općinu, jer mnogi ne koriste e-mail, čime ćemo izazvati  suprotni efekt od nakane Odluke.

Iz gore navedenih razloga, nećemo izdavati propusnice našim građanima za kretanje unutar općina Ribnik, Žakanje, Kamanje i Grada Ozlja. Građane molimo, da kretanje svedu na minimum i za stvarno vitalne i egzistencijalne potrebe, a uz strogo poštivanje odluka i naputaka vezanih uz korona virus. Za odlazak u mjesta izvan tog područja, građanima s prebivalištem na području Općine Ribnik, Stožer civilne zaštite Općine Ribnik izdati će  propusnicu temeljem točke 2e (iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i ostalih potrepština kojih nema u mjestu prebivališta). Propusnice se izdaju na zahtjev u kojem trebaju biti slijedeći podaci:

IME I PREZIME, OIB, ADRESA PREBIVALIŠTA, DAN PUTOVANJA, ADRESA MJESTA ODLASKA I RAZLOG, TE IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA DA ISTI NIJE U SAMOIZOLACIJI.

Zbog čim manjeg kontakta, zahtjevi se u pravilu podnose na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a ako nemate e-mail obratite se načelniku Željku Caru na 098 763 214. Propusnice će biti izdane slijedeći radni dan počevši od 8,30 sati i dostavljene na e-mail podnositelja, a samo u izuzetnim slučajevima fizički.

 

Načelnik Stožera civilne zaštite

Jože Želježnjak

 

Koronavirus (COVID-19) - najnovije preporuke

Pitanja u vezi funkcioniranja rada i života građana u novonastalim okolnostima, građani mogu uputiti na slijedeće osobe

Jože Želježnjak, načelnik Stožera civilne zaštite 098 908 78 46

Željko Car, Općinski načelnik 098 763 214

Marijan Bert 091 445 67 54

Uslijed širenja virusa COVID-19 (koronavirus) Crveni križ Ozalj uspostavio je broj telefona 097 661 0542 za potrebe stanovništva u samoizolaciji, a koji nemaju susjede, prijatelje, rodbinu, koji bi ih snabdijevali nužnim potrepštinama. Nabavku namirnica korisnici snose sami.

Crveni križ Ozalj stoji na raspolaganju od 10 do 16 sati od ponedjeljka do petka.
Napominjemo: Dostavljati će se samo neophodne namirnice i lijekovi!!

LINIJE ZA PSIHOSOCIJALNU PODRŠKU OSOBAMA U KARANTENI I SAMOIZOLACIJI

        Ravnateljstvo civilne zaštite / Civil protection directorate

                       Operativni centar civilne zaštite / Civil protection operational centre

        Tel:           + 385 1 6192 929

                         + 385 1 4551 792

         Fax:          + 385 1 4551 796

                         + 385 1 4920 384

         E-mail:      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

         Nehajska 5, 10 000 Zagreb

         https://civilna-zastita.gov.hr/ 

 

Na upite građana od 7-15 sati u Općoj bolnici Karlovac odgovaraju na broj 091 257 11 55

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

 

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ravnateljstvo civilne zaštite

https://civilna-zastita.gov.hr/

 

https://koronavirus.hr/

 

Odlukom Stožera civilne zaštite Općine Ribnik od 13.03.2020. godine, ograničava se rad svih ugostiteljskih objekata na području Općine Ribnik registriranih za pripremu i usluživanje hrane i pića, u radnom vremenu najranije od 06.00 sati do najduže 18.00 sati svaki dan u tjednu neovisno o vikendima, počevši od 14.03.2020. godine sve do opoziva.

 

Zbog epidemije virusa COVID-19 (koronavirus), do daljnjega se obustavlja rad Mobilnog reciklažnog dvorišta.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK