Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

aktualna savjetovanja


Sudjelovanje građana, odnosno zainteresirane javnosti, jedno je od temeljnih načela europskog upravljanja javnim poslovima. U suvremenim demokracijama građani, odnosno zainteresirana javnost imaju aktivnu ulogu i svojim sudjelovanjem utječu na unaprjeđenje kvalitete programa, zakona, drugih propisa i akata, te općenito na kvalitetu usluga javne uprave. Razvijeno civilno društvo ostvaruje se u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu  opcina.ribnik1@ka.t-com.hr

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE RIBNIK ZA 2024. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA SA JAVNOŠU ZA 2023. GODINU

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE RIBNIK ZA 2023. GODINU

Plan savjetovanja s javnošću Općine Ribnik za 2022. godinu

U ovoj kategoriji nalaze se sljedeći linkovi: