Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Lovačko društvo Srnjak Ribnik


LD SrnjakVeselići 26, Ribnik
Registarski broj: 04000168

Lovačko društvo “Srnjak” Ribnik osnovano je 1946.godine. Osnivanje Društva bilo je nastavak lovne tradicije ovog kraja još od vremena knezova Babonić i znamenitih lovova Zrinskih i Frankopana. Danas Društvo broji 57 članova. Predsjedničku dužnost već 15 godina uspješno obnaša g. Nikola Mus. Lovački dom u Veselićima bb Društvo je, vlastitim sredstvima, potpuno obnovilo i renoviralo tijekom 2008. i 2009. godine.

Fotogalerija: Lovačko društvo Srnjak Ribnik

Podaci o lovištu:
Zajedničko otvoreno lovište IV/103 “Ribnik”, površine 4.484 ha, brdskog je tipa, smješteno u sjeverozapadnom dijelu Karlovačke županije do rijeke Kupe koja je i državna granica s Republikom Slovenijom, dok na jugu, jugoistoku i istoku graniči s lovištem Netretić, na sjeveroistoku s lovištem Jaškovo, a na sjeveru s lovištem Žakanje. Najniža točka lovišta nalazi se kod sela Pravutina i Paka (130 mn/v) odakle se u smjeru jugoistoka teren lagano uzdiže do najviše točke lovišta, Plešivica (459 mn/v). Prosječna n/v iznosi 294 m. Reljefno teren lovišta pripada plitkom kršu, a geološku podlogu čine vodopropusni vapnenci i nepropusni dolomiti. Lovište obiluje različitim inklinacijama (10o do 35o) i ekspozicijama (prevladavaju sjeverozapadne). Istočnom granicom lovišta protječe rijeka Kupa, koja pojedinih godina u proljeće i jesen poplavljuje obalne livade i oranice. Potok Obrh i izvor Obrh nikad ne presušuju. Gustoća prometnica je izrazita, kako u povezivanju sela javnim prometnicama, tako i otvorenošću šumskim prometnicama (11,5 km/1.000 ha). Sredinom lovišta prolazi magistralna cesta Karlovac – Jurovski Brod (granični prijelaz) i ona ima vrlo velik utjecaj na gospodarenje s divljači, stradavanje divljači sve je izraženije i predstavlja ozbiljan problem. Gustoća naseljenosti je značajnija u južnom i zapadnom dijelu lovišta gdje je smještena većina sela i zaseoka, kao i niz vikendica. Predviđena i provedena turistička zona s biciklističkim pravcima te moto stazom bitno utječe na mir u lovištu.
Od 1946. godine do danas lovačko društvo “Srnjak” Ribnik, uvijek sukladno vremenima i važećim zakonskim propisima, gospodari lovištem Ribnik. Ugovorom s Karlovačkom županijom 29. travnja 1997. godine Društvo je zakupilo lovište na razdoblje od deset godina, do 31. ožujak 2007. godine, a gospodarilo je lovištem sukladno lovnogospodarskoj osnovi izrađenoj za razdoblje od 10 godina, s važnošću od 01. travanj 1997. do 31. ožujak 2007. godine. Taj zakup je produžen Ugovorom o produženju lovozakupa 22. studenog 2005. godine s početkom važnosti od 01. travnja 2006. godine i na razdoblje od 01. travanj 2006. do 31. ožujak 2016. godine. Kako je Županijsko poglavarstvo Karlovačke županije tek 15. ožujka 2007. godine donijelo Odluku o produljenju Ugovora o lovozakupu, a 15. svibnja 2007. godine i Rješenje o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta IV/103 “Ribnik”, to je 15. travnja 2008. godine potpisan Aneks ugovora o produženju ugovora o zakupu, uz pravno mišljenje Županijskog Državnog odvjetništva u Karlovcu, za razdoblje od 01. travnja 2006. do 31. ožujak 2016. godine. Međutim, lovnogospodarska osnova, sukladno ZOL-u, izrađena je za razdoblje od 10 godina, s važnošću od 01. travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.

Gospodarenje divljači i lovištem:
Glavne vrste divljači koju se u zajedničkom otvorenom lovištu IV/103 “Ribnik” uzgaja, štiti i lovi jesu jelen obični, srna obična i svinja divlja. Jelenske je divljači u matičnom fondu oko 20 grla, srneće 120 grla, a svinje divlje 30 grla. Jelen obični pri ustanovljenju lovišta nije uvršten kao stalna vrsta, no već je cijelo desetljeće tijekom cijele godine stalno prisutno petnaestak grla te je novom LGO gospodarenje jelenom običnim propisano kao glavnom vrstom. U lovištu je i najljepše u jesen, kad brežuljci odzvanjaju jelenskom rikom. Ovo je područje i rubni areal medvjeda, a u posljednje vrijeme tragove se zamjećuje na istom predjelu i tijekom cijele godine. Sitna divljač nije glavna gospodarska vrsta, već sporedna. Na obalama Kupe gnjezde patke i liske, lovci provode ispuštanje žive sitne divljači u lovište; zec, trčka i fazan, ali unatoč ne lovljenju, iznošenju prihrane, kao i izlučenju prekobrojnih lovnih grabežljivaca brojno stanje se ne popravlja. Stječe se dojam kako strogo zaštićenih grabežljivaca ima ipak previše. Ovdje jata gavranova i škanjaca imaju izobilje hrane, ali lovci nemaju fond sitne divljači u brojnosti kojom bi mogli lovno gospodariti.
Dosadašnji brojni pozitivni inspekcijski nadzori lovne inspekcije i pohvale istih potvrda su uspješnog gospodarenja, kao i usuglašenost strukture planiranog i ostvarenog i uzgojnog i trofejnog odsrjela.

Rad društva:
LD “SRNJAK” Ribnik posebnu pažnju poklanja stručnom osposobljavanju i izobrazbi lovaca, te putem rada Stručne službe provodi cjelogodišnju edukaciju svojih lovaca na radovima uzgoja, zaštite i lova divljači, s naglaskom na provedbu sigurnosti lova divljači, poštivanje lovne etike i njegovanje i očuvanje običaja lovne tradicije našeg kraja.
Rad lovaca na razvoju lovne kinologije očituje se u postizanju zapaženih rezultata na kinološkim priredbama. Naročitu pozornost Društvo poklanja lovnom streljaštvu, a rezultat su brojni pehari i osvojena prva mjesta, i ekipna i pojedinačna.
Za Dan društva, Lovačko društvo “Srnjak” Ribnik odredilo je svetkovinu Svete Ane, koju narod ovog kraja slavi kao svoju zaštitnicu. Na taj blagdan, uvijek zadnje nedjelje mjeseca srpnja, na streljani u blizini doma lovci priređuju zabavu za mještane i goste i održavaju županijsko takmičenje u gađanju na glinene golubove i i ta tradicija traje od 1997. godine.
Tijekom svih ovih godina rada i djelovanja Društva znatan broj članova odlikovan je lovačkim Odličjima Hrvatskog lovačkog saveza i Hrvatskog kinološkog saveza, kao i samo Društvo koje je Hrvatski lovački savez odlikovao priznanjem III reda.
U narednom razdoblju želimo i nadalje provoditi uspješno gospodarenje divljači i lovištem, njegovati i očuvati našu lovnu tradiciju, još više unaprjediti lovnu etiku, održavati lovove i razvijati lovačku suradnju.

Predsjednik: Željko Car, 098/763-214
Lovnik: Mladen Klemenčić 099/403-8800
Tajnik: Mario Liković

DOBRA KOB!