Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

UPU Lipnik


Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lipnik

UPU Lipnik plan

UPU LIPNIK 1 namjena.

UPU LIPNIK 2-1 promet.

UPU LIPNIK 2-2 infra.

UPU LIPNIK 3 uvjeti koristenja.

UPU LIPNIK 4-1 uvjeti gradnje.

UPU LIPNIK 4-2 parcelacija.

UPU Lipnik - prilozi


OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Temeljem članka 96., 97., 98. i 99. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13), te utvrđenog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Lipnik od 17. srpnja 2015. godine, Općinski načelnik objavljuje JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje) URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LIPNIK.

Javna rasprava-objava

UPU LIPNIK 1 namjena, UPU LIPNIK 2-1 promet, UPU LIPNIK 2-2 infra, UPU LIPNIK 3 uvjeti koristenja, UPU LIPNIK 4-1 uvjeti gradnje, UPU LIPNIK 4-2 parcelacija

sazetak za javnost

UPU Lipnik prijedlog za JR1 (1)

Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi

Odluka Općinskog načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga


OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja UPU Lipnik

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 13. redovnoj sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Lipnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/2015).

Izrada Urbanističkog plana utvrđena je Ciljanom izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 05/14).

Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik, sukladno članku 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), kao nositelj izrade, obavještava javnost o početku izrade Urbanističkog plana uređenja UPU Lipnik, objavom ove Obavijesti na mrežnoj stranici Općine Ribnik http://www.ribnik.hr.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade UPU Lipnik mogu se dobiti pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik, Ribnik 4A, Ribnik, 47271 Netretić, tel: 047/742-096 ili putem e-pošte: opcina.ribnik1@ka.t-com.hr.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Lipnik

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lipnik („Glasnik Karlovačke županije” broj 19/2015).

Predmetnom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lipnik („Glasnik Karlovačke županije” broj 19/2015), nije mijenjan obuhvat Plana, već je ispravljena površina obuhvata Plana. Također, predviđeno je Planom utvrditi uvjete za mogućnost gradnje helidroma za potrebe budućeg turističkog naselja.

Odluka o izmjen i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lipnik