Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Aktualna savjetovanja


Poziv na javno savjetovanje - Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
Obrazac sudjelovanja
Izvješće o provedenom e-savjetovanju
_____________________________________________________________________
Poziv na javno savjetovanje - Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
Obrazac sudjelovanja
Izvješće o provedenom e-savjetovanju
______________________________________________________________________________
Poziv na sudjelovanju u javnom savjetovanju - Prijedlog odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak
Obrazac sudjelovanja
Izvješće o provedenom e-savjetovanju
___________________________________________________________________
Poziv na javno savjetovanje - Prijedlog odluke o porezima Općine Ribnik
Obrazac sudjelovanja
Izvješće o provedenom e-savjetovanju
_____________________________________________________________________
E-savjetovanje - Proračun Općine Ribnik za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Prijedlog proračuna Općine Ribnik za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Obrazac sudjelovanja
Izvješće o provedenom e-savjetovanju

__________________________________________________________________________

Jedinstveni upravni  odjel Općine Ribnik na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

 SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 Prijedlog Proračuna Općine Ribnik za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Sukladno odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo mora donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, a koji se  primjenjuje od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Svi iznosi naznačeni u Prijedlogu Proračuna Općine Ribnik za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu izraženi su u valuti euro.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 7. studenog 2022. do 07. prosinca 2022. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog Proračuna putem e-maila na adresu opcina.ribnik1@ka.t-com.hr na obrascu u prilogu.

 Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa  javnošću https://www.ribnik.hr/7/1/153/Aktualna-savjetovanja. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

 Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti "Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima" koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Ribnik www.ribnik.hr

Prijedlog Proračuna Općine Ribnik za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Ribnik

ljuje se javno savjetovanje o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Ribnik  (u daljnjem tekstu: nacrt Odluke).Javno savjetovanje će se održati u razdoblju od 21.01. do 21.02.2022. godine. Za vrijeme trajanja savjetovanja, nacrt Odluke bit će izložen na javni uvid u Vijećnici Općine Ribnik, Ribnik 4a, 47 272 Ribnik , svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati. Uvid u nacrt Odluke u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na službenoj web stranici Općine Ribnik http://www. https://ribnik.hrOčitovanja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Odluke mogu se davati cijelo vrijeme tijekom savjetovanja, zaključno do 21.02.2022. godine   

 Način sudjelovanja sudionika u savjetovanju je slijedeći: 

-       građani i udruge sudjeluju u savjetovanju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog nacrta Odluke, upućuju nositelju izrade odluke pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik, Ribnik 4a ili na adresu e-pošte: opcina.ribnik1@ka.t-com.hr  – u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Ribnik

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću