Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Dnevni redovi sjednica


Temeljem članka 12. ZPPI ( NN 25/1385/15) tijela javne vlasti dužna su osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja. 

Sjednice  Općinskog  vijeća  su javne. U skladu s poslovnikom Općinskog viječa Općine Ribnik predstavnici  udruga  građana,  građani  i  predstavnici  medija  mogu  pratiti  rad  Vijeća  i  po mogućnosti  se  prijaviti  predsjedniku  Vijeća  dva  dana  prije  sjednice,  ali  ne  smiju  remetiti  red  i tijek sjednice  (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati  mobitel i dr.). Ukoliko  je  broj  osoba  koje  prate  rad  Vijeća  veći  od  broja  raspoloživih  mjesta,  predsjednik Vijeća  određuje broj osoba  koje mogu pratiti  rad  Vijeća.

MANDAT 2021 - 2025

2024. godina

16. Sjednica Općinskog vijeća - 22.ožujka 2024. godine - Poziv i materijali za 16. SOV

Dopuna materijala : Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u srpnju 2023. godine

2023. godina

15. Sjednica Općinskog vijeća - 14. prosinca 2023. godine - Poziv i materijali za 15. SOV

Dopuna : 

Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Ribnik

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u srpnju 2023. godine

14. Sjednica Općinskog vijeća - 29. rujna 2023. godine - Poziv i materijali za 14. SOV

Dopuna : POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 30.06.2023.Zapisnik - 13. sjednica  od 09. 08. 2023. 

13. Sjednica Općinskog vijeća - 09. kolovoza 2023. godine - Poziv i materijali za 13. SOV

12. Sjednica Općinskog vijeća - 3. svibnja 2023. godine Poziv i materijali za 12. SOV
Dopuna : Prijedlog Odluke o imenovanju trga na području Općine Ribnik

11. Sjednica Općinskog vijeća - 20.ožujka 2023. godine - Poziv i materijali za 11. SOV

2022. godina 

10. Sjednica Općinskog vijeća Općine  Ribnik - 20. prosinca 2022. godine - Poziv i materijali za 10. SOV
Dopuna : 
Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ribnik
Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja ekonomske cijene u Dječjem vrtiću
9. Sjednica Općinskog vijeća Općine Ribnik - 02. studenog 2022. godine - Poziv i materijali za 9. SOV
Dopuna: Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Ribnik za 2022. godinu
8. Sjednica Općinskog vijeća Općine Ribnik - 16. kolovoza 2022. godine - Poziv i materijali za 8. SOV
7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Ribnik - 04. srpnja 2022. godine Poziv i materijali za 7. SOV
6. Sjednica  Općinskog vijeća Općine Ribnik - 31. svibnja 2022. godine Poziv i materijali za 6. SOV
5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Ribnik - 15. ožujka 2022. godine Poziv i materijali za 5. SOV 
2021. godina 
 4. Sjednica Općinskog vijeća Općine Ribnik  - 16. prosinca 2021. godine - Poziv i materijali za 4. SOV


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća-23.6.2014..pdf
Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća-25.7.2014..pdf
Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća-22.8.2014..pdf
Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća-11.9.2014..pdf
Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća-19.12.2014..pdf
Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća-30.3.2015..pdf
Materijali za 13. sjednicu.pdf
Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća-5.5.2015..pdf
Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća-19.6.2015..pdf
Materijali za 15. sjednicu.pdf
Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća-17.7.2015..pdf
Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća-20.8.2015..pdf
Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća-14.9.2015..pdf
Materijali za 18. sjednicu.pdf
Polugodišnji izvještaj Općinskog načelnika o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 1.1. do 30.6.2015..pdf
Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća-19.10.2015..pdf
Materijali za 19. sjednicu.pdf
Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća-8.12.2015..pdf
Materijali za 20. sjednicu.pdf
Općinski načelnik-Prijedlog Proračuna za 2016. godinu.pdf
Općinski načelnik-Prijedlog Proračuna za 2016. godinu..pdf
Općinski načelnik-Prijedlog Plana razvojnih programa za 2016. godinu.pdf
Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća-21.12.2015..pdf
Materijali za 21. sjednicu.pdf
OV-Proračuna za 2015. godinu-2. Rebalans.pdf
Proračun za 2015. godinu-2. Rebalans.pdf
Plan razvojnih programa za 2015. godinu-OV-2. Rebalans.pdf
Plan nabave za 2015. godinu-2. Rebalans.pdf
Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća-30.3.2016..pdf
Materijali za 22. sjednicu.pdf
Godišnji izvještaj Općinskog načelnika o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje 1.1.-31.12.2015..pdf
Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje i Programa održavanja kom.infra. za 2015..pdf
Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća-13.05.2016..pdf
Poziv na 25. sjednicu Općinskog vijeća-1.9.2016..pdf
Materijali za 25. sjednicu.pdf
Polugodišnji izvještaj Općinskog načelnika za 2016. godinu.pdf
Polug.obr.pror.2016.-ON.pdf
Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća-28.11.2016..pdf
Materijali za 26. sjednicu.pdf
Općinski načelnik-Prijedlog Proračuna za 2017. godinu.pdf
Općinski načelnik-Prijedlog Proračuna za 2017. godinu..pdf
Općinski načelnik-Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017. godinu.pdf
VODIČ ZA GRAĐANE.pdf
Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća-20.12.2016..pdf
Poziv na 28. sjednicu Općinskog vijeća-16.3.2017..pdf
Materijali za 28. sjednicu.pdf
Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom.infra. za 2016..pdf
Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa odrżavanja kom.infra. za 2016..pdf
Godišnji izvještaj Općinskog načelnika o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za 2016. godinu.pdf
Godišnji izvještaj Općinskog načelnika o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine.pdf
Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana razvojnih programa za 2016. godinu.pdf
Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća-05.06.2017..pdf
Materijali za 2. sjednicu-1.8.2017..pdf
Poziv i materijali za 4. sjednicu Općinskog vijeća-27.11.2017..pdf
Poziv i materijali za 14. sjednicu Općinskog vijeća-29.01.2019.-copy-1-ilovepdf-compressed.pdf
Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća-29.03.2019..pdf
GODISNJI OBRACUN, Rjesenje ON.doc
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje 01.01.-31.12.2018.-ON.xlsx
Izvršenje Plana razvojnih programa za 2018. godinu-ON.xlsx
Izvješće ON o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom.infra..docx
Izvješće ON o izvršenju Programa odrżavanja kom.infra..docx
Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća-29.10.2019..doc
Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća-12.12.2019..doc
Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća-21.07.2020..doc