Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

II. ponovna javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Ribnik sa smanjenim sadržajem

Objavljeno: 17.11.2023

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13, 85/15 i 69/22 ) i  Odluke o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ribnik sa smanjenim sadržajem i upućivanju u postupak II. ponovne javne rasprave, nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik objavljuje

 II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RIBNIK  SA SMANJENIM SADRŽAJEM

 Objavljuje se II. ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ribnik sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana), koja će se održati u razdoblju od  22.11.2023. do 30.11.2023. godine.

  1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te obrazloženja i sažetka za javnost.
  2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana biti će izložen na javnom uvidu tijekom trajanja II. ponovne javne rasprave na slijedećim mjestima:
  3. Nositelj izrade i izrađivač II. Izmjena i dopuna Plana održat će javno izlaganje dana  24. studenog 2023. godine s početkom u 12.00  sati u vijećnici Općine Ribnik, Ribnik 4a, Ribnik.
  4. Sudionici u II. ponovnoj raspravi mogu sudjelovati na način da:
  5. Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno od kojeg su zatraženi zahtjevi za izradu II. Izmjena i dopuna Plana, u II. ponovnoj javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na II. Izmjene i dopune Plana, a sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju.
  6. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana je 30. studenog 2023. godine
  7. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u navedenom roku, kao i one koje nisu čitko napisane te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  8. Ova obavijest objaviti će se u dnevnom tisku te na mrežnim stanicama Općine Ribnik i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
  • U prostorijama Općine Ribnik, na adresi  Ribnik 4a, 47 272 Ribnik, svakim radnim danom od 8 do 14 sati.
  • Na mrežnim stranicama Općine Ribnik  www.ribnik.hr