Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Ribnik

Objavljeno: 03.11.2023

Na temelju članka članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18, 21/20, 19/21 i 13/22) i Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti ( KLASA: 404-01/23-01/67, URBROJ: 525-07/311-23-2) Općinski načelnik Općine Ribnik dana 03. studenog 2023. godine, raspisuje

 J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti

u poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2023. godinu

Zahtjevi za sve mjere potpora podnose se osobno ili poštom na propisanom Obrascu zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom na adresu:

OPĆINA RIBNIK Jedinstveni upravni odjel, Ribnik 4/a, 47 272 Ribnik

 E-obrazac popunjen i ispostavljen elektroničkim putem, pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

OBRASCI:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na Području Općine Ribnik za 2023. godinu

Prilog 1 - IZJAVE

Mjera 1. - Potpore za umjetno osjemenjivanje krava i krmača

Mjera 2. - Potpore za pčelarstvo

Mjera 3. - Potpore za izgradnju / rekonstrukciju opremanje višegodišnjih nasada

Mjera 4. - Potpore za nabavu poljoprivredne mehanizacije

Mjera 5. - Potpore za okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta

Mjera 6. - Sufinanciranje troškova osiguranja tehnički ispravnih traktora

Mjera 7. Subvencioniranje proizvodnje cvijeća za tržište u zaštićenom prostoru

 PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE RIBNIK ZA 2023. GODINU