Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

NATJEČAJ ZA ZAPOSLENJE GERONTODOMAĆINA/GERONTODOMAĆICE

Objavljeno: 12.01.2023

GERONTODOMAĆIN/GERONTODOMAĆICA

Radno mjesto

Mjesto rada: OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • Mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 12.1.2023.

Natječaj vrijedi do: 20.1.2023.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020. UP.02.1.1.16.0167. ''Zaželi i pokreni se'' Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj raspisuje

OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ''Zaželi i pokreni se''.

U sklopu projekta ''Zaželi i pokreni se'' predviđeno je zapošljavanje žena ciljanih skupina temeljem projekta Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.

GDCK Ozalj predviđa zapošljavanje 10 žena koje moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su:

 • Punoljetnost
 • najviše završena srednja škola
 • prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

Prednost pri zapošljavanju daje se pripadnicama ranjivih skupina iz natječaja projekta: žene starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina.

Pripadnice ranjivih skupina sukladno kategorijama dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:

Žene od 50 godina i više

 • osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

 • potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika

 • potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Opis poslova:

 • Pomoć u kući
 • Dostava namirnica
 • Pomoć u higijeni
 • Cijepanje i nošenje drva
 • Čišćenje snijega
 • Pomoć u održavanju čistoće stambenih prostora krajnjih korisnika
 • Pomoć u posredovanju pri ostvarivanju različitih prava
 • Pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • Ostali kućanski poslovi po potrebi krajnjeg korisnika

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • Zamolbu za posao
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o državljanstvu – domovnica
 • Dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (preslika svjedodžbe)
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave natječaja)
 • Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) – izdaje – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ukoliko se prijavljuje žena pripadnica navedene skupine)

Prijave na oglas podnos se u okviru natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj s naznakom ''Prijava na oglas za projekt – Zaželi i pokreni se''.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: ''HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ''

Kontakt:

 • Osobni dolazak: Kurilovac 1, 47280 Ozalj
 • Pismena zamolba: Kurilovac 1, 47280 Ozalj