Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Upisi u programe Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje za pedagošku 2022./2023. godinu.

Objavljeno: 28.04.2022

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da su od 2. do 16. svibnja 2022. godine u tijeku upisi u programe Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje za pedagošku 2022./2023. godinu.

Prijave za upis djece tijekom epidemije COVID-19 provode se:

- putem elektronske pošte na e-mail adresu : dv.pcelica@opcina-zakanje.hr

- poštom na adresu: Dječji vrtić Pčelica Žakanje, Žakanje 59D, 47276 Žakanje

- osobnom predajom u Dječjem vrtiću Pčelica Žakanje.

 

Primitak zahtjeva bit će potvrđen.

Obrazac zahtjeva i prijave moguće je preuzeti na službenim stranicama Općine Žakanje i Općine Ribnik.

 

 

I.  VRSTE PROGRAMA 

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

 1. redoviti cjelodnevni 10-satni program u jednoj dobno mješovitoj jasličkoj skupini (za djecu koja će do kraja tekuće godine navršiti 1. do 3. godine života)
 2. redoviti cjelodnevni 10-satni program u jednoj dobno mješovitoj vrtićkoj skupini (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu)
 3. program predškole ( za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja ne polaze redoviti program vrtića – rođenu od 1.04.2016. do 31.03.2017. godine)
 4. kraći odgojno-obrazovni program – igraonica (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu).

 Dokumentacija za upis:

 

1. Za redoviti cjelodnevni 10-satni program:

 

A) Za dosadašnje korisnike usluga:

 

1. Ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje;

2. Dokaz o promjeni osobnog statusa i činjenica kojima je ostvarena prednost pri upisu (bračni status, promjena prebivališta, doplatak za djecu, i ostalo);

3. Dokaz o zaposlenju roditelja (potvrda/elektronički zapis o radnom odnosu kojeg izdaju nadležne službe za mirovinsko osiguranje zemlje u kojoj je roditelj zaposlen, ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis djece u Dječji vrtić).

 

B) Za novoprijavljene:

 

Osnovno:

 

1. Ispunjen obrazac Prijave za upis u program Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave) – kopija;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za braću i sestre (bez obzira na datum izdavanja isprave) – kopija;

4. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djece (ako ih posjeduju), a za roditelje i djecu koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci).

 

Dodatno za redoviti cjelodnevni 10-satni program:

 

5. Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 

 • Dokaz o zaposlenju roditelja (potvrda/elektronički zapis o radnom odnosu kojeg izdaju nadležne službe za mirovinsko osiguranje zemlje u kojoj je roditelj zaposlen, ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis djece u Dječji vrtić),
 • Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju) – za tekuću akademsku godinu,
 • Preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata,
 • Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta (Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja),
 • Preslika Rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu (postojeće Rješenje i potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje),
 • Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade,
 • Dokaz o samohranosti roditelja (preslika):

-       Smrtni list za preminulog roditelja, ili

-       Potvrda o nestanku drugog roditelja, ili

-       Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kad je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kad mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kad je na dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom izdržavanju kazne),

 • Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji (preslika):

-       Pravomoćna Presuda o razvodu braka, ili

-       Izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku, ili

-       Izjava roditelja o samostalnoj skrbi djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice,

 • Preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj.

 

2. Za program predškole i kraći odgojno-obrazovni program:

 

A) Za dosadašnje korisnike usluga:

 

1. Ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje,

2. Dokaz o promjeni osobnog statusa (bračni status, promjena prebivališta, i slično).

 

B) Za novoprijavljene:

 

Osnovno:

 

1. Ispunjen obrazac Prijave za upis u program Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave) – kopija;

3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djece (ako ih posjeduju), a za roditelje i djecu koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci);

4. Za djecu iz obitelji s troje ili više djece - preslika rodnog lista za svako dijete (samo za upis u kraći odgojno-obrazovni program).

 

Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti slanjem upita na e-mail adresu dv.pcelica@opcina-zakanje.hr ili telefonski na kontakt telefon: 098 978 6957 (Valentina Gorše, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje).

 DOKUMENTACIJA ZA UPIS