Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Upisi u programe Dječjeg vrtića Pčelica, Žakanje za pedagošku 2021./2022. godinu

Objavljeno: 25.08.2021

Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da su u tijeku upisi u programe Dječjeg vrtića Pčelica, Žakanje za pedagošku 2021./2022. godinu.
Prijave za upis djece tijekom epidemije COVID-19 provode se:
- putem elektronske pošte na e-mail adresu: dvpcelica.zakanje@gmail.com
- poštom na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Žakanje 59D, 47276 Žakanje
- osobnom predajom u Dječjem vrtiću.
Primitak zahtjeva bit će potvrđen.
Obrazac zahtjeva i prijave moguće je preuzeti na službenim stranicama Općina Žakanje, Ribnik i Kamanje.


I. VRSTE PROGRAMA
Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:
1. redoviti cjelodnevni 10-satni programu jednoj dobno mješovitoj jasličkojskupini (za djecu koja će do kraja tekuće godine navršiti 1. do 3. godine života)
2. redoviti cjelodnevni 10-satni program u jednoj dobno mješovitoj vrtićkojskupini (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu)
3. program predškole ( za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja ne polaze redoviti program vrtića– rođenu od 1.04.2014. do 31.03.2015.godine)
4. kraći odgojno-obrazovni program – igraonica (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu).


II. UVJETI UPISA
Dokumentacija za upis:
 

1. Za redoviti cjelodnevni 10-satni program:
Osnovno:
1. Ispunjen obrazac Prijave za upis;
2. Preslika izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave),
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ako ju ono posjeduje, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci)
Dodatno za redoviti cjelodnevni 10-satni program:
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
• Dokaz o zaposlenju roditelja (potvrda/elektronički zapis o radnom odnosu kojeg izdaju nadležne službe za mirovinsko osiguranje zemlje u kojoj je roditelj zaposlen, ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upise djece u Dječji vrtić),
• Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju) – za tekuću akademsku godinu,
• Preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata,
• Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta (Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja),
• Preslika Rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu (postojeće Rješenje i potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje),
• Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade,
• Dokaz o samohranosti roditelja (preslika):
- Smrtni list za preminulog roditelja, ili
- Potvrda o nestanku drugog roditelja, ili
- Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kad je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kad mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kad je na dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom izdržavanju kazne),
• Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji (preslika):
- Pravomoćna Presuda o razvodu braka, ili
- Izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku, ili
- Izjava roditeljao samostalnoj skrbi djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice,
• Dokaz o udomiteljskoj obitelji - preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
• Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista za svako dijete

2. Za program predškole i kraći odgojno-obrazovni program:
Osnovno:
1. Ispunjen obrazac Prijave za upis;
2. Preslika izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave),
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ako ju ono posjeduje, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu
4. Za Djecu iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika rodnog lista za svako dijete (samo za upis u kraći odgojno-obrazovni program)


Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti slanjem upita na e-mail adresu dvpcelica.zakanje@gmail.com ili telefonski na kontakt telefon: 098 978 6957 (Valentina Gorše, privremena ravnateljica).


Dokumentacija:

Obrazac-Prijava za upis djeteta u program DV Pčelica

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa DV Pčelica

Odluka o upisu u DV Pčelica

Pravilnik o upisu i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga DV Pčelica