Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Upisi u programe Dječjeg vrtića Čarolija Žakanje za novu pedagošku 2020./2021. godinu

Objavljeno: 05.05.2020

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da su u tijeku upisi u programe Dječjeg vrtića Čarolija Žakanje za novu pedagošku 2020./2021. godinu.

Prijave za upis djece tijekom epidemije COVID-19 provode se:

- putem elektronske pošte na e-mail adresu : dvcarolija@gmail.com 

- poštom na adresu: Dječji vrtić Čarolija, Žakanje 59D, 47276 Žakanje

 

Primitak zahtjeva biti će potvrđen povratnim mailom.

Obrazac zahtjeva i prijave moguće je preuzeti na službenim stranicama Općina Žakanje, Ribnik i Kamanje.

Ostale obavijesti roditelji može dobiti slanjem upita na e-mail adresu dvcarolija@gmail.com ili telefonski na kontakt telefon: 099/400-2885.

 

 1. VRSTE PROGRAMA

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

 1. redoviti cjelodnevni 10-satni program u jednoj dobno mješovitoj jasličkoj skupini (za djecu koja će do kraja tekuće godine navršiti 1. do 3. godine života)
 2. redoviti cjelodnevni 10-satni program u jednoj dobno mješovitoj vrtićkoj skupini (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu)
 3. program predškole ( za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja ne polaze redoviti program vrtića– rođenu od 1.04.2014. do 31.03.2015.godine).

 

 1. UVJETI UPISA

Dokumentacija za upis:

 

 Za redoviti cjelodnevni 10-satni program 

 1. A)   Za dosadašnje korisnike usluga:
 2. Ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga;
 3. Dokaz o promjeni osobnog statusa i činjenica kojima je ostvarena prednost pri upisu (bračni status, promjena prebivališta, zaposlenja i ostalo);
 4. Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upise).

 

 1. B)   Za novoprijavljene:

Osnovno:

 1. Ispunjen obrazac Prijave za upis;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta ( bez obzira na datum izdavanja isprave),
 3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ako ju ono posjeduje, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu

 

Dodatno za redoviti cjelodnevni 10-satni program:

 1. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 • Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upise),
 • Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju),
 • Preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata,
 • Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta ( Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja),
 • Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu ( postojeće Rješenje i potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje),
 • Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik pomoći za uzdržavanje,
 • Dokaz o samohranosti roditelja:

                             - Smrtni list za preminulog roditelja, ili

                             - Potvrda o nestanku drugog roditelja, ili

                             - Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kad je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kad mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kad je na dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom izdržavanju kazne),

 • Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji: - Pravomoćna Presuda o razvodu braka , ili

                                                           - Izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku, ili  

                                                           - Izjava roditelja o samostalnoj skrbi djeteta nakon    prestanka izvanbračne zajednice,

 • Dokaz o udomiteljskoj obitelji - preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
 • Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika rodnog lista za svako dijete

 

 

Za program predškole

 1. A)   Za dosadašnje korisnike usluga:
 2. ispunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga,
 3. dokaz o promjeni osobnog statusa (bračni status, promjena prebivališta),

 

 1. B)   Za novoprijavljene:

Osnovno:

 1. Ispunjen obrazac Prijave za upisu program predškole,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta ( bez obzira na datum izdavanja isprave),
 3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ako ju ono posjeduje, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu
 4. Za Djecu iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika rodnog lista za svako dijete

 

N a p o m e n a :

Roditelji djece koja već pohađaju neki od programa vrtića podnose Zahtjev za nastavak korištenja usluga s popratnom dokumentacijom navedenom u Odluci o upisu. Roditelji koji su tijekom 2019./2020. godine predali Prijavu za upis i njihovo dijete se nalazi na listi čekanja ne trebaju ponovno predavati prijave već također ispunjeni Zahtjev za nastavak korištenja usluga u vremenu dok traju upisi ( do 18. svibnja 2020. godine) u svrhu potvrde da ne odustaju od predanih prijava.                                       

286_Odluka o upisu DV Čarolija202021.pdf

286_Prijava program predškole.doc

286_Prijava redovni program.doc

286_rezultati upisa.docx

286_program predškole.pdf

286_redovni program.pdf